Oplevelsessti

Besøg et alsidigt økologisk landbrug

Følg en oplevelsessti rundt i det afvekslende landskab på Kaløegnen

En ekskursion til ”Kalø” vil give mulighed for at indhente inspiration, indsamle planter og dyr, søge viden i naturen og pirre elevernes nysgerrighed. Hjemme i klasselokalet kan fund og spørgsmål behandles med en teoretisk indgangsvinkel. Udnyttelse af ressourcer uden for skolen vil være helt oplagt i fagene Natur og teknik, Biologi samt Naturfag.

Hvad kan man opleve

Oplevelsesstien favner mange muligheder for at arbejde med forskellige biotoper fx skov, vandløb, strand, eng, overdrev, og mose. Den 4,2 km lange rute er lagt gennem alle disse naturtyper, og eleverne får således en meget alsidige og afvekslende naturoplevelse. En tur på Kalø kan munde ud i diskussion om hvorvidt natur bare er natur. En stor del af det landskab man bevæger sig igennem er menneske skabt kulturlandskab, og det vil helt sikkert give anledning til en debat om hvad natur egentligt er.

Ruten er lagt så man kommer igennem Kalø økologiske landbrugsskoles område. Skolens landbrug drives økologisk og består både af grønsagsproduktion, æbleplantage og et markbrug på 42 ha samt et mindre dyrehold af bevaringsværdige gamle danske husdyrsracer.

Undervejs på ruten vil skilte forklare om økologi og bæredygtighed, og i den forbindelse er kvælstofkredsløbet et emne man ikke kan komme udenom.  I mødes også af en kort gennemgang af hvorfor det er nødvendigt at bevare gamle danske husdyrracer, og hvordan de adskiller sig fra de moderne racer, som bruges i nutidens intensive produktion af mælk, kød og æg. På udvalgte steder vil der være information at hente om vildt og naturtyper.

Hvad kan udbyttet blive

Ved at bruge en dag på at følge oplevelsesstien, vil jeres klasse være godt på vej til at opfylde følgende af grundskolens målpinde:

 • Iagttagelse og beskrivelse af den levende natur.
 • Mulighed for at udføre feldtbiologiske undersøgelser samt kortlægge den biologiske mangfoldighed i et konkret naturområde.
 • Iagttage naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer.
 • Undersøge menneskets samspil med naturen.
 • Opleve betydningen af stofkredsløbet, samt få en forklaring på fotosyntesens betydning for planter og dyr.
 • Introduktion til dyr og planters formerings metoder, kønnet-/ukønnet formering.
 • Hvad avl og genetik betyder for landbrug og fødevareproduktion.
 • Iagttage menneskets produktive og rekreative udnyttelse af naturområder.
 • Indsamle viden om lokale miljøproblemer i landbruget.
 • Landbrugets udnyttelse af naturen sit i forhold til en bæredygtig udvikling.
 • Opleve forskellige natursyn.
 • Besøget kan give anledning til en debat om menneskets forhold til produktions- og kæledyr.
 • Naturpleje og naturgenopretning samt effekten heraf kan betragtes på turen.

Oplevelsestien er en del af projektet Læring og oplevelse på alsidigt økologisk landbrug, finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.