Økonomi & SU under studiet

Økonomi & SU

Løn under uddannelsen

Har du en praktikaftale med en landmand, betaler han dig løn både i praktikperioden og under dine skoleophold. Lønnen under skoleopholdene afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

SU kort fortalt

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

Har du ikke en praktikaftale, kan du få SU under dine skoleophold, hvis du er fyldt 18 år.

SU-ydelsen er på omkring 4.500 kr. hvis man er udeboende.

Når du søger SU, er det SU Styrelsen der vurderer, om du er berettiget til at modtage SU-støtte. Læs mere på www.su.dk

Du skal opfylde en række Betingelser for at få SU. Opfylder du betingelserne, får du din SU udbetalt en gang om måneden.

Beløbets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse du tager, hvor du bor, om du er ude- eller hjemmeboende og hvor gammel du er.

Du skal betale skat af din SU og den trækkes, inden støtten udbetales til dig. Læs mere om SKAT.

Aldersgrænser

Reglerne for, hvor gammel du skal være for at få SU, afhænger af din uddannelse.

SU til Ungdomsuddannelser

SU til Videregående uddannelser

Hvornår du kan søge SU

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned før du starter på din uddannelse og husk at SU Styrelsen sender din støttemeddelelser og andre SU-breve til din e-Boks.

Klasseundervisning-ung kvindeInfo om løn og din mulighed for at blive voksenlærling

I sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at få uddannelsesaftaler som voksenlærling. Dette betyder en noget højere løn under skoleopholdene. Du kan henvende dig til dit lokale jobcenter og spørge dem til råds.

Du kan besøge Landbrugsskolernes fælles hjemmeside www.danske-landbrugsskoler.dk og læse om landbrugsuddannelsen generelt, samt mere om de vejledende lønninger.