Bestyrelsen - på Kalø Økologisk Landbrugsskole

Bestyrelsen og dens arbejde:

Love og bekendtgørelser:

Det lovmæssige grundlag for uddannelserne på Kalø Økologisk Landbrugsskole er loven om landbrugsuddannelser. Bekendtgørelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur:

Den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur >>