Kalø Økologisk Landbrugsskole

Kalø

HISTORIEN – To skoler blev til én

Kalø Økologisk Landbrugsskole har hele 3 årstal der markerer skolens begyndelse.

Djursland Højskole / Kalø Landboskole i Lyngby på Djursland

1897, dengang danske høj- og landbrugsskoler havde fremgang, ankom de første få elever til Djurslands Højskole. Den lå på det tidspunkt i Lyngby, 10 km. nordøst for den nuværende skole. Den skole der senere udviklede sig til Kalø Landboskole & Sproghøjskolen på Kalø og derefter til Kalø Økologisk Landbrugsskole. I dette perspektiv har Kalø Økologisk Landbrugsskole rødder i de gamle, danske og ædle traditioner for folkelig oplysning og politisk frigørelse.

Den Økologiske Jordbrugsskole i Store Vildmosen i Vendsyssel

15. september 1982 begyndte det første hold håbefulde elever på Den Økologiske Jordbrugsskole som den gang lå i Store Vildmose i Vendsyssel. I månederne forinden var det lykkedes en flok økologiske pionerer at få oprettet Den Økologiske Jordbrugsskole. De havde stærke, markante holdninger og et ønske om at komme med et alternativt bud på hvordan man kunne dyrke landbrug Danmark, med større respekt for og i et meget tættere samspil med naturen.

Kalø Økologisk Landbrugsskole på Kalø på Djursland

1. marts 2003 fusionerede Kalø Landboskole med Den Økologiske Jordbrugsskole og Kalø Økologisk Landbrugsskole var en realitet. En helt ny skole etableres med alle de endnu uprøvede muligheder og spændte forventninger, der hører sig til.

Kalø Økologisk Landbrugsskole deler stadigvæk matrikel med Højskolen, som i dag hedder Højskolen på Kalø – sprog & naturhøjskole. Dette samliv er en stor berigelse for begge parter. Her er et internationalt miljø med elever fra mange lande, mange aktiviteter og i det hele taget gode rammer for at lære og udvikle sig, menneskeligt og fagligt.

Djursland Højskole / Kalø Landboskole

Dengang skolen for over 100 år siden blev grundlagt under navnet Djurslands Højskole, var der flydende grænser mellem høj- og landbrugsskoler. Når bønderdrengene kom på skole, var det både for at lære at regne, diskutere samfund og filosofi samt ikke mindst lære om hestens røgt og pleje.

Sådan var det også de første årtier på Djurslands Højskole. Om vinteren, hvor eleverne var unge mænd, bestod halvdelen af undervisningen af almene fag, den anden halvdel var landbrugsfag.

Om sommeren, hvor unge kvinder fyldte skolen, var andelen af almene fag lige så stor, blot blev landbrugsfagene nu skiftet ud med husholdningsfag.

Dermed lignede skolen på Djursland tidens andre højskoler. Men den adskilte sig ved allerede tidligt at knytte sig til husmandsbevægelsen, mens de fleste lignende skoler langt op i det 20. århundrede havde nære bånd til de større landbrug i landboforeningerne.

I 1948 flyttede skolen fra det nærliggende Lyngby til Kalø. På det tidspunkt, kort efter 2. Verdenskrig, havde Folketinget netop vedtaget en lov om, at al tysk ejendom i Danmark skulle konfiskeres som krigsskadeerstatning. Kalø Gods der siden 1824 havde været ejet af en adelsfamilie fra Holsten, blev nu dansk statseje.

De fleste af godsets bygninger og det meste af jorden blev overtaget af den statslige vildtforvaltning, forskere og jægere, men et af godsets forpagtergårde, kaldet Skovriderstedet, blev solgt til Djurslands Højskole, som så samtidig tog navneforandring til Kalø Landboskole.

Navneskiftet var også et signal om, at det landbrugsfaglige efterhånden havde større betydning på skolen end de almene fag. De unge landboere havde ikke kun brug for at lære at så, pløje og passe grise, de havde også brug for at lære fremmedsprog, mente skolefolkene på Kalø. Derfor oprettede de i 1952 et særligt sprogkursus med vægt på engelsk og tysk. Kurset blev begyndelsen til Sproghøjskolen, som i 1974 blev organisatorisk adskilt fra landbrugsskolen. Men som heldigvis rent fysisk er blevet boende. Højskolen på Kalø / Sprog- & Naturhøjskole

Den Økologiske Jordbrugsskole

Da Foreningen for Den Økologiske Jordbrugsskole blev stiftet i 1981 var økologien som bevægelse og produktionsform kun i sin spæde begyndelse og blot kendt af de færreste.

Op gennem 1960′erne og 70′erne havde kunstgødning og kemiske bekæmpelsesmidler vundet mere og mere frem i landbruget. Men dels inspireret af Rudolf Steiners biodynamiske tanker fra 1920′erne og 30′erne og dels af tidens nye miljøbevægelser, var grupper af landmænd og forbrugere begyndt at snakke om behovet for en ny type landbrug. Et landbrug baseret på, at landmanden skulle arbejde sammen med naturen i stedet for at arbejde imod den, til gavn for både dyr, miljø og mennesker. Kort sagt det økologiske landbrug, som det kom til at hedde i årene omkring 1980.

Blandt de første danske tilhængere af økologisk produktion, opstod den tanke, at det var nødvendigt med et sted, hvor idéerne kunne udvikles og prøves af. Et sted som kunne være et kraftcenter for den nye bevægelse og ramme om et miljø, hvor økologerne ikke hele tiden skulle være i opposition til omgivelserne. Den økologiske landbrugsskole var en realitet.

Takket være kautioner fra 100 privatpersoner, et banklån og et statsligt lån på fire millioner kr. lykkedes det i 1982 at skaffe penge til at købe Centralgården i Store Vildmose.

Ikke kun økologi i tanke og handling prægede den nye skole. Her blev også hurtigt indført nye tværfaglige former for undervisning, som ikke var kendt på de andre landbrugsskoler. Den Økologiske Landbrugsskole var også den første landbrugsskole der indførte projekteksamen.

I 2002 førte ændringer i de statslige tilskud og behovet for flere elever til, at Den Økologiske Landbrugsskole måtte kigge sig om efter mulige partnere.

Kalø Landboskole var et oplagt valg. Med sin geografiske placering er Kalø let at komme til fra hele landet og Kalø ligger tæt på Århus og de samarbejdspartnere, der er dér. De økologiske tanker og den økologiske praksis havde allerede slået rod på Kalø Landboskole, idet skolens landbrug faktisk allerede var blevet lagt om til økologi i år 2000.

Derfor flyttede en stor del af lærerne og forstander Kristian Herget med hele deres både fysiske og åndelige bagage fra den fladeste del af Vendsyssel til Kalø i det bakkede Østjylland ved indgangen til 2003. En ny æra var begyndt.

Kalø Økologisk Landbrugsskole

Fusionen mellem Den Økologiske Landbrugsskole og Kalø Landboskole blev til Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Et navn der dels fastholder det økologiske grundlag, dels bevarer skolens historiske tilknytning til Kalø. Senere har skolen skiftet navn til Kalø Økologisk Landbrugsskole.Dansk Islandsheste College 2012

En af de store beslutninger de senere år, har været at oprette Islandsheste College på Kalø. Derfor blev det nødvendigt at sættet køerne ud og bygge kostalden om til hestestald. Foderladen blev til ridehal og der blev etableret udendørs ovalbane.

Det var ikke en let beslutning at skille sig af med køerne. Enten skulle der investeres massivt uden at kunne øge produktionen, antallet af køer reduceres meget eller der skulle ske noget andet med bygningerne. Det blev den sidste løsning.

I dag består husdyrholdet af heste, får, grise, høns og lidt kvæg – alt sammen noget der i stor stil indgår i undervisningen især på grundforløbet.

Skolen har været inde i en periode, hvor udfordringerne har været mangfoldige. I 2012 har vi dog set en stigende tilgang af elever bl.a. med baggrund i en stigende bevågenhed fra erhvervet, forbrugere og politikere omkring økologi. Flere elever har naturligvis givet mere liv på skolen og et positivt syn på fremtiden.

  • Fokus på økologi 100%

  • Fouks på dyrevelfærd 100%

Økologisk landmand

Økonomi og økologi skal gå hånd i hånd

For at drive et økologiske landbrug er det vigtigt også at være økonomisk bevidste. Derfor uddanner vi fremtidens landmænd i den svære balancekunst at få økologi og økonomi til at gå op i en højere enhed. Der skal indgås mange kompromiser og træffes en lang række valg for at realisere økologisk landbrug… Læs mere om uddannelsen til Økologisk landmand