Statistik & nøgletal

Statistik

Statistiske opgørelser over skolens elever

Ifølge ”Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.” skal skolen bl.a. offentliggøre en række statistiske opgørelser om elever. Nogle af disse er udarbejdet af skolen selv, andre af Undervisningsministeriet.

Statestik

Statistikkerne åbnes enten som et link til Undervisningsministeriets hjemmeside eller som en PDF fil.

Karakterer på erhvervsuddannelserne (Siden er under ajourføring hos Undervisningsministeriet, og kan derfor ikke vises p.t.)