Godkendelse som praktikplads

Skal din virksomhed godkendes som praktikplads?

Så læs mere og hent ansøgningsskema her

 

Varighed

En godkendelse som praktikplads er normalt gældende i 4 år, men kan i særlige tilfælde være gældende for en kortere periode. Der er normalt begrænsninger i den periode, den enkelte elev må være i virksomheden – normalt halvdelen af uddannelsesperioden.

 

Antal elever pr. praktiksted

Der fastsættes begrænsninger i antallet af elever under hensyntagen til produktionsomfang og antallet af beskæftigede på virksomheden, der kan påtage sig et uddannelsesmæssigt ansvar for oplæring af elever.

 

Klagemulighed

Afgørelse om godkendelse til praktikvirksomhed vil i alle tilfælde blive foretaget ud fra en konkret vurdering af virksomheden, herunder en vurdering af om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens mål og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold. En eventuel klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, Frederiksholms Kanal, 1220 København K.

Kilde: www.jordbrugsuddannelserne.dk