Løn ansættelse og refusion

Løn og ansættelse

Virksomheden skal aflønne eleven under både praktikperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft.

Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området. Der er imellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever. Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

 

Yderligere oplysninger omkring løn, ferie, sygdom og ansættelsesforhold ved barsel m.m. kan hentes på Jordbrugsuddannelsernes hjemmeside eller fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommunen.

 

Arbejdsgivernes Elevrefusion

Når eleven skal på skole kan du få refunderet en del af lønnen.

Læs orienteringen om Loven omkring Arbejdsgivernes Elevrefusion, som er trådt i kraft pr. 2. jan. 2013, gældende for reglerne vedr. præmie, løntilskud og bonus

 

Præmier og Bonus

Tilskud for EUD-elever. Du finder mere information om præmier og bonusmuligheder her