Ophævelse af uddannelsesaftale

Blanketten “Ophævelse af uddannelsesaftale”

finder du på www.uvm.dk

Hvis praktikvirksomheden eller eleven ophæver uddannelsesaftalen, skal blanketten “Ophævelse af uddannelsesaftale” ALTID indsendes til Kalø Økologisk Landbrugsskole som har registreret uddannelsesaftalen.

Skolen registrerer ophævelsen og fremsender en kopi til eleven.