Tjekliste til praktikværten

Oversigt-over-Grunduddannelsen-til-landmand-72-dpi2

Generel information om uddannelsen

 • Uddannelsen til Landbrugsassistent tager 24 måneder.
 • Uddannelsen til Landmand tager minimum 3 år og 5 måneder (i alt 41 måneder) og maksimalt 3 år og 11 måneder (i alt 47 måneder).
 • Hvis du kan se, at din elevs forløb ikke kommer til at passe indenfor de perioder, bør du straks kontakte skolen.

 

Godkendelse som praktikplads
 • Din virksomhed skal være godkendt som praktikplads. Hvis du tidligere har haft elever, skal du huske at tjekke om din praktikpladsgodkendelse stadig gælder/ikke er udløbet (du skal re-godkendes hvert fjerde år).
 • Hvis du er i tvivl, så send en mail med dit SE-nr. /CVR.nr. til Kalø, så kan vi tjekke det for dig kas@kalo.dk
 • Det er hos Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i Aarhus, tlf. 87 40 54 10, du skal søge om godkendelse eller re-godkendelse. Download skema via www.judd.dk, i det BLÅ felt på siden.

 

Uddannelsesaftale
 • Du skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale med landbrugseleven/praktikanten, som I begge skal underskrive (er eleven under 18 år skal elevens forældre ligeledes underskrive)
 • Der skal altid være anført et speciale under pkt. 3, det speciale som din virksomhed er godkendt til:
  • Landbrugsassistent
  • Landmand – husdyr
  • Landmand – planter
 • En aftale skal altid omfatte mindst et af hovedforløbene på skole, altså 1. eller 2. hovedforløb (ikke kun en praktikperiode eller en praktikperiode og et grundforløb).
 • Du skal indsende uddannelsesaftalen til skolen for at få den registreret. Originalen skal indsendes, det må IKKE være en kopi og heller IKKE et scannet dokument!
 • Aftalen skal være underskrevet FØR eleven starter i praktik.

 

Praktikerklæring
 • Du skal udfylde en praktikerklæring når elevens praktikperiode slutter. Du skal anvende den erklæring der passer til elevens trin og speciale, husk også mål.
 • Du finder Praktikerklæringen til de forskellige dele af uddannelsen, på jordbrugsuddannelserne hjemmeside, i det BLÅ felt i højre side.
 • HUSK at eleven skal have er¬klæringen med sig når praktikken afsluttes.

 

Udstationering

Hvis eleven har praktik i udlandet, men stadigvæk med dansk uddannelsesaftale hos dig.

Sørg for at udstationeringsperioden og arbejdsstedet påføres i pkt. 9 i uddannelsesaftalen, eller eventuelt senere i et tillæg til uddannelsesaftalen.

 

Statens præmie og bonusordning
 • Sikre dig dine rettidigheder
  • Af hensyn til statens præmie og bonusordning i forbindelse med oprettelse af nye aftaler, skal aftalen un-derskrives tidligst tre måneder før, den skal træde i kraft. Det er i orden at underskrive aftalen tidligere, men hvis I gør det BORTFALDER din ret til præmie og bonus. (læs mere om elevrefusion på ATP/AER ’s hjemmeside)
 • Du får ikke dine præmie og bonus automatisk, du skal selv søge via AER’s hjemmeside.
 • HUSK – at bestille kode via AER’s hjemmeside

 

Ophævelse af uddannelsesaftale
 • Hvis en uddannelsesaftale, af en eller anden grund ophører midt i en periode, skal du udfylde blanketten “Ophævelse af uddannelsesaftale”, der indsendes til skolen. Normalt kan en aftale ikke ophæves efter prøvetiden (3 mdr.)
 • HUSK at udfylde en praktikerklæring selv også selv om det drejer sig om en ophævelse af uddannelsesaftalen.