Global Organic Farmer

HeaderImage Global Organic Farmer

Global Organic Farmer – GOF – 3,5 år

Beskrivelse:

Global Organic Farmer henvender sig til elever fra både Danmark og andre EU-lande. Klassesammensætningen består af 50 % danske elever og 50 % udenlandske elever. Adgangskravet til optagelse på studiet er studentereksamen eller tilsvarende og undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsen består af et 12 ugers Grundforløb på Landbrugsskolen, efterfulgt af praktikforløb. Dernæst 1. hovedforløb, 2. praktikperiode, efterfulgt af andet hovedforløb. Kravet er, at mindst en af de to praktikperioder foregår i udlandet. Undervisningen vil være en vekselvirkning imellem teori og praksisnær undervisning både i Danmark og i udlandet.

Uddannelsens hovedformål er at skabe elever der på en bæredygtig og rentabel måde med internationalisering og globalisering for øje, kan gøre en forskel i de forandringsprocessor der sker i landbrugsfaget i hele verden. Fra monokulturer til rentabel bæredygtig fødevareproduktion, fra stordrift til nicheproduktion, fra producent til forbruger, fra jord til bord.

 

Opbygning:

undefined

Fælles forlagt praktik i Afrika

I første praktikperiode er indlagt et 1 måneds modul med fælles forlagt praktik i Tanzania. Idet eleverne kommer fra forskellige kulturer vil der i holdets sammensætning være forskellige tilgange til den grundlæggende viden om kulturforskelle, klima, dyrkningsmetoder i andre lande.

Under turen vil eleverne opleve Afrika på tætteste hold, indgå i forskellige arbejdsmæssige situationer, lære om andre dyrkningsmetoder og generelt være en del af en ny og anderledes kultur i 1 måned. Samtidig giver det en god ballast og forberedelse på det kommende længerevarende praktikforløb i udlandet. 

undefined

1.Hovedforløb

Det er nu praktik skal omsættes til teori og du bliver i stand til at koble dine erfaringer fra praktikperioden sammen med teoretisk viden. 

Undervisning

Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

undefined

Studieture

Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier hvor der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej man selv vil gå efter endt uddannelse. 

Eksamen

Kurset afsluttes med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård, samt en mundtlig eksamen.

2. Hovedforløb

Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som Global Organic Farmer. 

undefined

Undervisningen

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget. Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget. 

Kontakt

Studievejleder Klaus Ankjær Sørensen
Mail: kas@kalo.dk
Tlf.: 20 19 50 62