Produktionsleder

HeaderImage Produktionsleder

Produktionsleder - 20 uger

Uddannelsen gør dig i stand til at påtage sig ansvaret for den daglige drift og ledelse af produktionen på en landbrugsbedrift i Danmark eller i udlandet. Produktionslederuddannelsen er 1. ud af 3 trin på Landbrugets Lederuddannelse.

Målet for undervisningen:
Som uddannet produktionsleder kan du:

 • Tilrettelægge og gennemføre produktionen på baggrund af biologisk, produktionsteknisk, lovgivningsmæssig og produktionsøkonomisk indsigt.
 • Analysere og vurdere en landbrugsproduktion på baggrund af ovenstående.
 • Gennemføre ændringer i den daglige produktion.
 • Tage ansvar for at lede, udvikle og motivere personalet på et landbrug.
 • Tage ansvar for at oplære unge i deres uddannelsesforløb.

Undervisningsområder:
Der inddrages tre fagområder i undervisningen:

 • Produktionsstyring (50 %)
  • Biologiske forholds betydning for optimering af produktionen.
  • Produktions- og økonomibudgetter samt styringssystemer.
  • Anvendelse af styringsredskaber til arbejdstidsplanlægning og logistik.
 • Økonomi (20 %)
  • Analyse af de enkelte driftsgrenes indflydelse på den samlede økonomi.
  • Budgetlægning og vurdering af budgetforudsætninger.
  • Driftsregnskab og analyse.
 • Praktisk ledelse (30 %)
  • Daglig ledelse af unge medarbejdere og elever.
  • Instruktion, coaching, motivation og udvikling af medarbejdere.
  • Psykologiske emner af betydning for varetagelse af ledelsesopgaver og personlighedsud-vikling samt af betydning for samarbejde og konfliktløsning.

Undervisningen
På Kalø Økologisk Landbrugsskole gennemføres undervisningen med fokus på de økologiske sammenhænge. Dvs. at der lægges vægt på de økologiske helhedsbetragtninger, samtidig med at den studerende får mulighed for en vis fordybelse i sit speciale.

Undervisningen veksler mellem:

 1. Klasseundervisning med opgaveløsning, udarbejdelse af tværfaglige opgaver og projekter
 2. Anvendelse af EDB-baserede styringsredskaber
 3. Inddragelse af gæstelærere
 4. Ekskursioner til landbrugsbedrifter og landbrugsrelaterede virksomheder
 5. Deltagelse i relevante landbrugsfaglige møder

Eksamen
Gennemføres som en case over en landbrugsvirksomhed som skolen har valgt. Projektet er en analyse af virksomheden og skal indeholde forslag til optimering af produktionen.

Projektet forsvares mundtligt og der gives karakter for hvert af de tre fagområder.

Studieøkonomi
Kost og logi (pr. uge) 550,-
Materialer og ekskursioner (pr. uge) 145,-
Bøger ca. 1.600,-

Du kan søge SU til studiet. SU afhænger af om du er udeboende (f.eks. på skolen) eller hjemmeboende.

Adgangskrav:
Uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsens trin 2.

Kontakt

Studievejleder Klaus Ankjær Sørensen
Mail: kas@kalo.dk
Tlf.: 20 19 50 62