EUX Landbrug

EUX Landbrug

En EUX giver dig på 4 år både en Gymnasiel-eksamen samt en landbrugsuddannelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole. Du får en uddannelse, der ved ofte at skifte imellem teori og praktisk arbejde, giver dig gode og mange jobmuligheder i en branche, hvor du kan gøre en stor forskel.

Uddannelsen kobinerer det bedste fra to forskellige uddannelser i ét. Under uddannelsen arbejder du både individuelt og i grupper med dine medstuderende. Der veksles imellem skoleophold og praktikperioder. En del af praktikken kan gennemføres i udlandet.

EUX indeholder:
• Obligatoriske fag
• Valgfag
• Større skriftlig opgave
• Gennemførelse et eksamensprojekt, hvori der indgår flere tværfaglige fag.
• Uddannelsen afsluttes med en Gymnasiel-eksamen og et uddannelsesbevis som økologisk landmand med speciale i planter eller husdyr.

Du skal både arbejde på projekter og med praksis i felten. I de naturvidenskabelige fag, fysik og kemi vil en del af undervisningen foregår i laboratoriet. I landbrugsfagene skal du have gummistøvlerne på, når undervisningen rykker ud af klasselokalet. Uddannelsen veksler altså mellem skole og praksis, ligesom der veksles mellem individuelt- og gruppearbejde.
Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Det gælder både i skoleperioderne og når du er i praktik. Praktikken foregår på samme vilkår som på andre erhvervsuddannelser.

Der undervises i følgende gymnasielle fag:

 • Dansk A+C
 • Engelsk B+C
 • Matematik B+C
 • Kemi B+C
 • Biologi B+C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Samfundsfag C

Landbrugsfaglige fag:

 • Planter
 • Teknik
 • Husdyr
 • Førstehjælp
 • Brand
 • Traktorkørekort
 • Økonomi
 • Sprøjteteknik
 • Valgfrit speciale