Økologisk landmand

Økologisk landmand

Økologisk landmand

På Kalø Økologisk Landbrugsskole kan du blive uddannet landmand med speciale i enten husdyr eller planter. Uddannelsen fra Kalø svarer til en landbrugsuddannelse fra enhver anden landbrugsskole. Der er bare det ekstra plus, at vi også ruster dig til at tage vare på fremtiden – med fokus på økologi, miljø og dyrevelfærd. Landbrugsuddannelsen er en del af uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang; dyr, planter og natur.

Økologi stiller høje krav

At dyrke økologisk landbrug kræver andre metoder og løsninger end konventionelt landbrug. Vi arbejder meget med jordens frugtbarhed. Vi undgår at bruge ”akut medicin” – det vil sige, ingen syntetiske sprøjtemidler, så som kunstgødning eller gensplejsede organismer mod ukrudt, langt strå, svampe og insekter. Vi anvender ikke forebyggende medicin  eller væksthormoner til husdyrene. Derfor er det vigtigt at man som økologisk landmand lærer at forebygge sygdomme og være på forkant. De faglige krav hos os er ikke mindre, tværtimod.  Da vi, med det økologiske landbrug, tager stilling og belaster jorden og miljøet mindst muligt.

Økonomi og økologi skal gå hånd i hånd

For at drive et økologisk landbrug er det vigtigt også at være økonomisk bevidst. Derfor uddanner vi fremtidens landmænd i den svære balancekunst at få økologi og økonomi til at gå op i en højere enhed. Der skal indgås mange kompromiser og træffes en lang række valg for at realisere økologisk landbrug.

Bliv landmand

  • Kommer du lige fra folkeskolen: For at starte på uddannelsen til landmand skal du som minimum have opfyldt det almindelige krav og have en 9. klasses afgangseksamen.
  • Mulighed for merit: Hvis du har en hel eller en del af en anden uddannelse eller har du noget erhvervserfaring inden for landbrug kan du søge om individuel merit og evt. få afkortet uddannelsen. Henvend dig til vores studievejleder, hvis det er aktuelt for dig.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole kan du enten begynde din landbrugsuddannelse med et 20 ugers grundforløb.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole kan du læse videre og tage Landbrugets lederuddannelse:

Oversigt-over-Landbrugets-lederuddannelse-72-dpi