Grundforløb 20 uger - på vej til økologisk landmand

 • Pløjning af jorden

  Pløjning af jorden

 • Pløje jord

  Pløje jord

 • Jorden harves

  Jorden harves

Din uddannelsesbaggrund

Eleverne, der påbegynder et Grundforløb 20 uger på Kalø kommer med vidt forskellige baggrunde. Derfor er der også forskellige måder, hvorpå du kan påbegynde din uddannelse.

Alle elever får en individuel samtale med vores studievejleder, hvor der i fællesskab bestemmes, hvordan dit uddannelsesforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole bedst tilrettelægges. Elever, der kommer direkte fra folkeskolen, uden den store landbrugsfaglige erfaring vil typisk følge grundforløbet i alle 20 uger, mens en elev der har en studentereksamen, HF, HTX eller har en grundlæggende erfaring fra landbruget kan nøjes med et kortere forløb.

2a-oversigt---grundforløb-20-uger

Formål

Formålet med grundforløbet er at give dig en god start på landbrugsuddannelsen. Det gør vi med en bred introduktion til det økologiske landbrug og træning i praktiske færdigheder. På den måde får du mest muligt ud af din efterfølgende praktik og du finder hurtigere ud af, om landbruget er noget for dig.

Undervisningen

Undervisningsformen er en kombination af praktisk træning og teori. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m.

Fagfordeling-Grundforløbet-72-dpi

Praktisk undervisning

I de praktiske fag får du mulighed for at udvide din viden inden for følgende områder:

 • Husdyr
  Fodring af grise, køer og får er blot én af de mange spænende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.
 • Mark & maskiner
  Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I vores praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.
 • Grønsager, frugt og fjerkræ
  Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko.- køkken med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.
 • Heste
  Du har mulighed for at tilvælge hesteundervisning, herunder også den islandske hest. Faget omfatter fodring, sundhed og sygdomme, beskæring og beslag samt gangartslære. Derudover skal du være med til at passe skolens heste. En stor del af undervisningen tager udgangspunkt i heste generelt, så du kan anvende din viden i et hvilket som helst hestehold, uanset hesterace. Den valgfri undervisning er placeret i løbet af ugen udenfor de normale undervisningstidspunkter.