Tilmeld dig uddannelsen her

Vi starter nye hold i august
Tilmeld dig

Bliv EUX Økologisk Landmand

En EUX Økologisk Landmand giver dig på 4 år, både en Gymnasial-eksamen samt en landbrugsuddannelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Undervisningen
Uddannelsen kombinerer det bedste fra to forskellige uddannelser i ét. Under uddannelsen arbejder du både individuelt og i grupper med dine medstuderende. Uddannelsen veksler mellem teori og praktisk arbejde og giver dig en solid ballast til en karriere indenfor økologisk landbrug.

Der veksles imellem skoleophold og praktikperioder. En del af praktikken kan gennemføres i udlandet.

Fremtidsmuligheder
Som EUX Økologisk Landmand får du en uddannelse, som faglært landmand og kan vælge at drive dit eget landbrug eller på anden vis bruge din uddannelse i et direkte job inden for jordbrug og dyrehold.

Ønsker du at læse videre efter færdiggjort uddannelse, er der gode muligheder for at læse til: Biolog, Dyrlæge, Agrarøkonom, Veterinærsygeplejerske, jordbrugsøkonom mv.

SU og praktikløn
EUX Økologisk Landmand har en samlet varighed på 4 år og du har mulighed for at modtage SU og praktikløn. Læs mere om det lige her.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 1 (20 uger) - til dig der kommer direkte fra 9. - 10. klasse

Kommer du direkte fra 9. – 10. klasse eller er det mindre end et år siden du afsluttede folkeskolen skal du starte på Grundforløb 1.

Læs mere om Grundforløb 1 her

Grundforløb 2 (20 uger)

Adgangskravene til GF2 er:  Du har gennemført GF1, gennemført en gymnasial uddannelse, har gennemført et produktionsskoleforløb, har en uddannelsesaftale, det er over et år siden du afsluttede folkeskolen eller er over 25 år gammel.

Læs mere om Grundforløb 2 her

1. Praktikforløb (13 mdr)

1. Hovedforløb (40 uger)

Dansk A, Kemi B, Matematik B+A, Erhvervsøkonomi C, Fysik C, SSO, Informationsteknologi C, Engelsk B

Landbrugsfaglige fag:

Planter, teknik, husdyr, økonomi, valgfri speciale, sprøjteteknik

2. Praktikforløb (6 mdr)

2. Hovedforløb (22,5 uger)

Gymnasielle fag:

Dansk A, Biologi B, Matematik A, Eksamens projekt.

Landbrugsfaglige fag:

Speciale, økonomi, iværksætteri, bæredygtighed, valgfrit speciale.

Undervisning:

  • Obligatoriske fag
  • Valgfag
  • Større skriftlig opgave
  • Gennemførelse et eksamensprojekt, hvori der indgår flere tværfaglige fag.
  • Uddannelsen afsluttes med en Gymnasial-eksamen og et uddannelsesbevis som økologisk landmand med speciale i planter eller husdyr.

Teori og praksis

Du skal både arbejde på projekter og med praksis i felten. I de naturvidenskabelige fag, fysik og kemi vil en del af undervisningen foregår i laboratoriet. I landbrugsfagene skal du have gummistøvlerne på, når undervisningen rykker ud af klasselokalet.

Uddannelsen veksler altså mellem skole og praksis, ligesom der veksles mellem individuelt- og gruppearbejde.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Det gælder både i skoleperioderne og når du er i praktik. Praktikken foregår på samme vilkår som på andre erhvervsuddannelser.

Eksamen:
Der er løbende eksaminer i de gymnasiale fag. Dertil kommer Landbrugsfaglig prøve og større skriftlige opgaver som forsvares mundtligt.