Tilmeld dig uddannelsen her

Vi starter nye hold i august
Tilmeld dig

Bliv EUX Faglært Landmand

En EUX Faglært Landmand giver dig på 4 år, både en Gymnasial-eksamen samt en landbrugsuddannelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Fra august 2019 kan du tage EUX forløbet på grundforløb 1 og grundforløb 2, herefter henvises til anden landbrugsskole. Kontakt studievejleder Annette Esbjerg Jensen på 20373 005 eller aeje@videndjurs.dk eller for yderligere information.

Undervisningen
Uddannelsen kombinerer det bedste fra to forskellige uddannelser i ét. Under uddannelsen arbejder du både individuelt og i grupper med dine medstuderende. Uddannelsen veksler mellem teori og praktisk arbejde og giver dig en solid ballast til en karriere indenfor økologisk landbrug.

Der veksles imellem skoleophold og praktikperioder. En del af praktikken kan gennemføres i udlandet.

Fremtidsmuligheder
Som EUX Faglært Landmand får du en uddannelse, som faglært landmand og kan vælge at drive dit eget landbrug eller på anden vis bruge din uddannelse i et direkte job inden for jordbrug og dyrehold.

Ønsker du at læse videre efter færdiggjort uddannelse, er der gode muligheder for at læse til: Biolog, Dyrlæge, Agrarøkonom, Veterinærsygeplejerske, jordbrugsøkonom mv.

SU og praktikløn
EUX Faglært Landmand har en samlet varighed på 4 år og du har mulighed for at modtage SU og praktikløn. Læs mere om det lige her.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 1 (20 uger) - til dig der kommer direkte fra 9. - 10. klasse

GF1 er første skridt på vejen til at blive EUX Faglært Landmand, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse eller hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen. GF1 er adgangsgivende for både GF2 Faglært Landmand og GF2 EUX Faglært Landmand.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole hedder GF1-fagretningen: “EUX Økologisk Landmand”.

Du vil opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både ”hoved og hænder” bliver bragt i spil.

Formålet med GF1 er ligeledes at udvide dine personlige og pædagogiske kompetencer således at du bliver mere afklaret om, hvad det er for en uddannelsesretning, du vil vælge, ligesom du bliver bedre i stand til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

På grundforløb 1, som varer 20 uger, kommer du igennem praktiske projekter og som en del af erhvervsfagene til at udforske landbrug, fødevarer og teknolog. I projekterne kommer du blandt andet til:

 • At passe dyr i tilknytning til skolen
 • At tilse skolens mark og dyrke grøntsager
 • At arbejde med håndværk i skolens værksted
 • At opfinde produkter til landbruget
 • At søge, besøge og arbejde på en mulig praktikplads i landbruget
 • At kende økologiske landbrugs rolle i det danske samfund

Du vil desuden få Dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau

Grundforløb 2 (20 uger)

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik og have været uden for folkeskolen i mindst 1 år. Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale. Nogle har mange relevante fag med sig, mens andre kun har få relevante fag. Der er plads til begge dele, men det betyder at jeres uddannelsesforløb ikke nødvendigvis bliver nødvendigvis helt ens.

Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb.

Fag på grundforløb 2:

 • Biologi, Matematik og Kemi
 • Førstehjælp & Brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø
 • Traktorkørekort
 • Husdyr
 • Mark og maskiner

Du vil desuden få studieforberedende fag som kemi, biologi og matematik på C-niveau.

1. Praktikforløb (52 uger)

1. praktikperiode strækker sig over 13. mdr. I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet som landmand samtidig med at du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til uddannelsen.

Du er selv ansvarlig for at finde praktikplads og der findes forskellige måde at afvikle praktikken på. Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere forskellige.

1. Hovedforløb (40 uger)

På 1. hovedforløb skal du arbejde videre med den læring du har stiftet bekendtskab til i forbindelse med grundforløbet og praktikken. Du vil på 1. Hovedforløb lære at håndtere de opgaver du skal udføre på din kommende praktikplads.

Fag på 1. Hovedforløb: Dansk A, Kemi B, Matematik B+A, Erhvervsøkonomi C, Fysik C, SSO, Informationsteknologi C, Engelsk B

Landbrugsfaglige fag:

 • Landbrugsproduktion, Husdyr og planter
 • Mark og teknik
 • Bæredygtighed
 • Grundlæggende økonomi
 • Nicheproduktion
 • Plantebeskyttelse

2. Praktikforløb (24 uger)

2. praktikperiode strækker sig over 6. mdr. I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet som landmand samtidig med at du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til uddannelsen.

Du er selv ansvarlig for at finde praktikplads og der findes forskellige måde at afvikle praktikken på. Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere forskellige.

2. Hovedforløb (22,5 uger)

Gymnasielle fag:

 • Dansk A,
 • Biologi B
 • Matematik A
 • Eksamens projekt

Landbrugsfaglige fag:

 • Iværksætteri og innovation
 • Bæredygtighed
 • Husdyr
 • Økologi, økonomi og afsætning
 • Valgfrit speciale

Undervisning:

 • Obligatoriske fag
 • Valgfag
 • Større skriftlig opgave
 • Gennemførelse et eksamensprojekt, hvori der indgår flere tværfaglige fag.
 • Uddannelsen afsluttes med en Gymnasial-eksamen og et uddannelsesbevis som faglært landmand med speciale i planter eller husdyr.

Teori og praksis

Du skal både arbejde på projekter og med praksis i felten. I de naturvidenskabelige fag, fysik og kemi vil en del af undervisningen foregår i laboratoriet. I landbrugsfagene skal du have gummistøvlerne på, når undervisningen rykker ud af klasselokalet.

Uddannelsen veksler altså mellem skole og praksis, ligesom der veksles mellem individuelt- og gruppearbejde.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Det gælder både i skoleperioderne og når du er i praktik. Praktikken foregår på samme vilkår som på andre erhvervsuddannelser.

Eksamen:
Der er løbende eksaminer i de gymnasiale fag. Dertil kommer Landbrugsfaglig prøve og større skriftlige opgaver som forsvares mundtligt.