Bliv Faglært Landmand - international "Global Organic Farmer"


Skulle du opleve problemer med at tilmelde dig, så kontakt i stedet studievejleder:
Annette Esbjerg Jensen på aeje@videndjurs.dk / 2037 3005 eller Klaus Ankjær på kas@kalo.dk / 2019 5062
Tilmeld dig her

Bliv Faglært Landmand - international, "Global Organic Farmer"

Faglært Landmand – international, “Global Organic Farmer” er for dig, der gerne vil tage en del eller alt din praktik i udlandet.

Uddannelsen er international forstået på den måde at eleverne kommer fra hele Europa og undervisningen foregår på engelsk. Det er derfor en fordel at have en studentereksamen, men ikke et krav, men det er vigtigt, at du har gode engelskkundskaber

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik og have været uden for folkeskolen i mindst 1 år eller have afsluttet grundforløb 1. Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale. Nogle har mange relevante fag med sig, mens andre kun har få relevante fag. Der er plads til begge dele, men det betyder at jeres uddannelsesforløb ikke nødvendigvis bliver helt ens. Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb.

Opstart sker 2 gange om året:  Januar og August.

Den samlede uddannelse varer 30-47 måneder (alt efter elevens alder og uddannelsesbaggrund)

Oplev verden

Vi opfordrer eleverne til at tage en del af deres praktik i udlandet. Undervisningen vil være en vekselvirkning imellem teori og praksis.

Uddannelsens hovedformål er at skabe elever der på en bæredygtig og rentabel måde med internationalisering og globalisering for øje, kan gøre en forskel i de forandringsprocessor der sker i landbrugsfaget i hele verden. Fra monokulturer til rentabel bæredygtig fødevareproduktion, fra stordrift til nicheproduktion, fra producent til forbruger, fra jord til bord.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 2 for studenter med bestået biologi og kørekort (10 uger)

Du starter med et 10 ugers grundforløb, hvis hovedformål er at introducere dig til erhvervet som fødevareproducent.

Det er bygget op som en vekselvirkning imellem teori og praksisnær undervisning. Forstået på den måde at det både foregår i klasselokalet men ligeså meget i stalden, i traktoren, i drivhuset og i marken. På den måde opnår du et praktisk håndelag som er med til at forberede dig på at komme i praktik.

 • Praktisk landmandsfærdigheder
 • Teori og faglighed
 • Internationalisering og kultur

Nogle af de uddannelsesspecifikke fag du vil få er

 • husdyr
 • arbejdssikkerhed
 • samfund og erhverv
 • mark og maskiner

Grundforløb 2 uden bestået biologi og/eller kørekort og øvrige elever (op til 20 uger)

Du starter med et grundforløb med op til 20 ugers varighed, hvis hovedformål er at introducere dig til erhvervet som fødevareproducent. Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb. 

Det er et krav, at du har gode engelskkundskaber.

Forløbet er bygget op som en vekselvirkning imellem teori og praksisnær undervisning. Forstået på den måde at det både foregår i klasselokalet men ligeså meget i stalden, i traktoren, i drivhuset og i marken. På den måde opnår du et praktisk håndelag som er med til at forberede dig på at komme i praktik.

 • Praktisk landmandsfærdigheder
 • Teori og faglighed
 • Internationalisering og kultur

Nogle af de uddannelsesspecifikke fag du vil få er

 • husdyr
 • arbejdssikkerhed
 • samfund og erhverv
 • mark og maskiner

1. praktikperiode (24-52 uger)

35 ugers praktik: 

I denne første praktikperiode, er der fokus på praktisk håndelag og landmandsfærdigheder. Praktikken kan tages i Danmark eller udlandet.

Praktikperioden kan foregå i alle verdenshjørne lige fra Japan til Australien, Kina til Canada, Sydfrankrig til Nordnorge – og ønsker du at fokusere på Danmark, er dette også en mulighed.

Det er vigtigt for os, at du opnår en forståelse for globalt landbrug og derfor opfordrer vi til, at en del af din samlede praktikperiode foregår i udlandet.

1. Hovedforløb (op til 16 uger)

1. Hovedforløb foregår på Kalø.

Her samles man efter endt praktikperiode i et op til 16 ugers intensivt forløb, hvor de opnåede færdigheder videreudvikles og hvor praksis sættes i teori.

Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb. 

Uddannelsesspecifikke fag

 • Landbrugsproduktion(planter og husdyr)
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologiske grundprincipper
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse.

2. Praktikperiode (24-52 uger)

Praktikperiode

Praktikperioden kan opdeles i blokke.

Et af praktikperioderne KAN være i udlandet. F.eks. Canada, USA, Frankrig, Italien, Afrika, Asien eller Australien og ønsker du at fokusere på Danmark, er dette også en mulighed.

2. Hovedforløb (op til 20 uger)

Sidste skridt inden uddannelsens afslutning er et op til 20 ugers 2. hovedforløb. Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb.

Uddannelsesspecifikke fag

 • Iværksætteri og innovation
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og naturforvaltning.

Eksamen

Forløbet afsluttes med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård, samt en mundtlig eksamen.

Du kan afslutte efter 1. skoleperiode som landbrugsassistent, efter 2. skoleperiode som Faglært landmand med speciale planter eller husdyr.

1. Hovedforløb

Det er nu praktik skal omsættes til teori og du bliver i stand til at koble dine erfaringer fra praktikperioden sammen med teoretisk viden.

Undervisning

Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

Studieture

Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier hvor der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej man selv vil gå efter endt uddannelse.

Eksamen

Kurset afsluttes med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård, samt en mundtlig eksamen.

Tilmeld dig 1. Hovedforløb – klik her

Valgfagskatalog til 1. Hovedforløb

Se hvilke valgfag vi tilbyder på Kalø når du går på 1. hovedforløb
Se katalogoet her

2. Hovedforløb

Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som Faglært Landmand – international, “Global Organic Farmer”.

Undervisningen

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt.

Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget.

Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget.

Tilmeld dig 2. Hovedforløb – klik her

Valgfagskatalog til 2. Hovedforløb

Se hvilke valgfag vi tilbyder på Kalø når du går på 2. hovedforløb
Se katalogoet her