Grundforløb 2 – 20 uger

GF 2 er næste skridt på vejen til at blive Økologisk Landmand. Der er mange forskellige tilgange til optagelse på GF 2.

Adgangskravene til GF2 er:  Du har gennemført GF1, gennemført en gymnasial uddannelse, har gennemført et produktionsskoleforløb, har en uddannelsesaftale, er over et år siden du afsluttede folkeskolen eller er over 25 år gammel.

Opbygning af Grundforløb 2

Undervisningen

Undervisningsformen er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m.

Fag på Grundforløb 2

  • Biologi
  • Førstehjælp & Brandbekæmpelse
  • Arbejdsmiljø
  • Traktorkørekort
  • Husdyr og staldindretning
  • Mark og maskiner
  • Erhvervskendskab
  • Idræt og sundhed
  • Specialopgave
  • Valgfag

Praktisk undervisning

I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del af pasningen af skolens dyr, samt være med til at dyrke de fødevarer som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr

Fodring af grise, køer og får er blot én af de mange spænende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Mark og maskiner

Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.

Grøntsager, frugt og fjerkræ

Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko- køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.