Tilmeld til vores Grundforløb

Vi starter nye hold i august 2019
Tilmeld dig her

Grundforløb 1 – 20 uger

GF1 er første skridt på vejen til en erhvervsuddannelse, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse. GF1 er adgangsgivende for GF2 på alle erhvervsuddannelser.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole hedder fagretningerne på GF1 “Landbrug, Maskiner og Økologi” og “EUX Økologisk Landmand”.

Du vil opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både ”hoved og hænder” bliver bragt i spil.

Formålet med GF1 er ligeledes at udvide dine personlige og pædagogiske kompetencer således at du bliver mere afklaret om hvad det er for en uddannelsesretning du vil vælge, ligesom du bliver bedre i stand til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Fag

Du vil arbejde projektorienteret og tværfagligt og kommer til at beskæftige dig med en lang række spændende og aktuelle fagområder og emner som:

Økologi, Bæredygtighed, Sundhed og Husdyr, men du vil også få fag som dansk og temaorienteret undervisning.

Matematik er valgfag på grundforløb 1.

Som EUX-elev skal du endvidere have engelsk og samfundsfag.

 • Grøntsager og frugt
 • Mad, muld og mening
 • Maskiner og teknik
 • Markedsføring
 • Naturoplevelser

Bliv faglært landmand eller?

GF1 på Kalø Økologisk Landbrugsskole sigter mod en uddannelse som faglært landmand, men din videre karriere kunne også hedde:

 • Eventmager
 • Naturvejleder
 • Receptionist
 • Gastronom
 • Jordbrugs- og maskinfører
 • Smed
 • Gartner
 • Ernæringsassistent
 • Mekaniker
 • Håndværker

Har du spørgsmål?

Tag kontakt til vores Studievejleder
Kontakt os