Tilmeld til vores Grundforløb

Vi starter nye hold i august 2018
Tilmeld dig her

Grundforløb 1 – 20 uger

GF1 er første skridt på vejen til en erhvervsuddannelse, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse. GF1 er adgangsgivende for GF2 på alle erhvervsuddannelser.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole hedder indgangenene til GF1 ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”, “Teknologi, byggeri og transport” og “Kontor, handel og forretningsservice”.

Du vil opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både ”hoved og hænder” bliver bragt i spil.

Formålet med GF1 er ligeledes at udvide dine personlige og pædagogiske kompetencer således at du bliver mere afklaret om hvad det er for en uddannelsesretning du vil vælge, ligesom du bliver bedre i stand til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Grundfaget er dansk

Du vil arbejde projektorienteret og tværfagligt og kommer til at beskæftige dig med en lang række spændende og aktuelle fagområder og emner som:

 • Økologi
 • Bæredygtighed
 • Sundhed
 • Husdyr
 • Grøntsager og frugt
 • Mad, muld og mening
 • Maskiner og teknik
 • Markedsføring
 • Naturoplevelser

Bliv økologisk landmand eller?

GF1 på Kalø Økologisk Landbrugsskole sigter mod en uddannelse som økologisk landmand, men din videre karriere kunne også hedde:

 • Eventmager
 • Naturvejleder
 • Receptionist
 • Gastronom
 • Jordbrugs- og maskinfører
 • Smed
 • Gartner
 • Ernæringsassistent
 • Mekaniker
 • Håndværker

Har du spørgsmål?

Tag kontakt til vores Studievejleder
Kontakt os