Spørgsmål?

Ved spørgsmål om ordensregler, normer og samvær kontakt da skolen
Kontakt skolen

Et godt ophold starter med fællesskabet

Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen bryder sig om at være kontrolleret og irettesat hele tiden, det skaber blot en kultur båret af mistillid og styring.

Tillid og egen styring er noget vi alle vokser af uanset om man er ansat eller elev. Derfor er det magtpåliggende for os at vi samarbejder og alle sammen bidrager til fællesskabet og søger at man ikke bare selv trives, men bidrager til at andre også trives.

Vi vil som skole helst ikke bruge vores energi og indsats på at håndhæve regler og påpege uhensigtsmæssig adfærd. Derfor søger vi så få regler som muligt, og håber at alle der er hos os i kortere og længere tid bakker op om vores normer.

Når mange mennesker er samlet kan der dog være enkelte regler som skal overholdes. Disse regler er opstået med afsæt i vore værdier vores erfaringer og god almindelig skik på en dansk landbrugsskole og med fokus på at arbejde med sig selv i uddannelsesøjemed og det at skulle kunne klare et job på et landbrug.

Overtrædelse af skolens  regler vil altid have en konsekvens. Det er op til skolens ledelse, at vurdere hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation.

Vi har søgt at afgrænse vores normer til nedenstående.

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder incl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

Sygefravær

Ved sygdom og fravær, skal du meddele det til kontoret eller lærerværelset inden kl. 8.00.  Så sørger de for at sygemelde dig resten af dagen.

Er du syg mere end 1 dag bør du tage hjem til din familie eller nærmeste pårørende (evt. kæreste), så der kan drages den fornødne omsorg for dig. Markant sygefravær, vil for de studerende, som har en uddannelsesaftale, medføre at vi er forpligtiget til at orientere din praktikvært.

Et fravær på mere end 10 % medfører samtale med klasselærer og uddannelsesleder, med henblik på ændret adfærd eller særlige aftaler (evt. kroniske problemer eller andet).   Hvis du skal have fri til jobsamtaler, familiebegivenheder o. lign., skal du aftale det direkte med din klasselærer eller uddannelseslederen.

Ved sygdom deltager man ikke i fællesspisningen, men kan via en kammerat, få maden bragt. Ved sygdom og fravær er du stadig selv forpligtiget til, at holde dig orienteret omkring skolearbejdet herunder lektier og meddelelser.

Orden

 • Generelt – ryd op efter dig, hvor du færdes
 • Efterlev til enhver tid de udmeldte beskeder fra bla. Ganglærer
 • Service og mad ikke må fjernes fra spisesalen, medmindre at der skal bringes mad ved sygdom.
 • Efterlev køkkenets anvisninger
 • Biler må kun parkeres på parkeringspladsen

IT

Vores It system, som alle har adgang til, kan belastes, til ugunst for alle, når nogen vælger at benytte ulovlige programmer til bla. fildeling. Det er derfor ikke tilladt at benytte ulovlige programmer endsige at belaste nettet generelt ved at hente store datamængder ned.

Alkohol og euforiserende stoffer

Besiddelse og/eller brug af alle former for euforiserende stoffer er grundlag for bortvisning. Måtte nogen udvise en adfærd som berettiger til mistanke om brug , vil der fra skolens side stilles krav om urinprøve test.

Måtte man undsige sig denne test, er det bortvisningsgrund øjeblikkeligt.

Landbrugsskolen er et sted for mange mennesker med forskellige baggrunde, og det er et læringssted samt en arbejdsplads. Dette betyder, at alle skal tidligt op hver dag for at kunne følge undervisningen eller passe deres arbejde. Det medfører at vi i forhold til alkohol indtagelse forlanger at det ikke sker under omstændigheder som kan reducere andre elevers mulighed for ro og søvn.

Endvidere må indtagelse af alkohol ikke reducere dine egne muligheder for at modtage undervisning, endsige møde til tiden.

Derfor har vi følgende regler for alkohol:

 • Der må ikke forefindes eller nydes alkohol på værelserne eller i værelsesfløjens arealer.
 • Der kan nydes alkohol på cafeaftener i Hegnet eller Skuret i tidsrummet kl.19-22. Disse aftner er ikke til decideret fest, endsige umådelig stor indtagelse af alkohol for den enkelte.
 • Der festes kun i weekend og udelukkende når der er ansvarlige deltagere fra Hegns og cafeudvalget tilstede( mindst 2)
  Alkohol der kan nydes på Landbrugsskolen er begrænset til; øl, vin og Mokai/Breezers. Stærk alkohol som eksempelvis Vodka er ikke tilladt.
 • Vi forbeholder os retten til suverænt at lave aftaler med enkelte klasser og elever i forhold til ændrede regler, når evt. alder og erfaring tilskriver det.
 • Det er ikke tilladt at medbringe dine egne drikkevarer i Hegnet/Skuret, de skal købes der.
 • Hegnet/Skuret er kun åben for studerende på skolen/højskolen. Hvis du vil invitere en gæst, skal du udfylde en gæstetilmelding på kontoret.
 • Du må ikke drikke alkohol hvis du er under 18 år, medmindre du har sikret, at der foreligger en skriftlig accept fra forældre eller værge.

Vold og trusler om vold

Vold og/eller trusler om vold overfor elever, lærere eller øvrigt personale medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

Rygning

Skolens rygepolitik er, at al rygning kun foregår under udhænget ved Højskolens bygning ”Gadekæret”.

For unge under 18 kræves der rygetilladelse fra forældre eller værge.

Kontakt person aften og weekend

Måtte der opstå situationer som kræver at en fra personalet træder til kan følgende kontaktes:

Praktiske oplysninger

Post

Postkassen er placeret ved indgangen til forhallen fra gården. Den tømmes alle hverdage tidligst kl. 8.00. Pakker afhentes på kontoret.

Måltider

Du skal huske at tilmelde dig torsdag middag, hvis du deltager i måltider den efterfølgende weekend.

Hvis du har tilmeldt dig specialmad (vegetarmad eller ej svinekød e.lign.), så husk at melde fra til køkkenet, hvis du ikke deltager i middagsmaden. Middagsmad spises kl. 12.10 præcis. Der er selvbetjening ved øvrige måltider.

Spisetider hverdage:

Morgenmadkl. 07.15 – 07.45
Middagsmadkl. 12.10 – 12.30
Eftermiddagskaffekl. 14.45
Aftensmadkl. 17.30 – 18.15

Spisetider weekender:

Mo-kost (ta’ selv)kl. 07.00-15.00
Aftensmadkl. 17.30-18.00
Aftenkaffekl. 20.30

Gæster

Hvis du får besøg af familie eller venner, skal du senest to dage før deres ankomst gå op på kontoret, melde det samt betale for mad og evt. overnatning. Du giver selv køkkenet besked om dine gæster. Du kan have gæster 2-4 dage – men ikke i længere perioder.

Gæstepriser

Gæstepriser:

Overnatning pr. person
(hvis gæsten kan sove i dit eget værelse, er det gratis)
kr. 130,- pr. overnatning pr. person
Leje af sengelinned og håndklæde.kr. 70,-
Morgenmadkr. 35,-
Frokostkr. 50,-
Aftensmadkr. 50,-

Betales på forhånd til Mobilpay 54789.

Andre oplysninger

Ekspeditionstid på kontoret for elever er: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 12.30 og 13.15.

 • Elever, der lejer sengetøj, bytter sengelinned hver anden uge, pris: 120 kr./md. Byttes hos pedellerne, betales på kontoret.
 • Der findes møntvaskeri i kælderen i Rugen, hvor der er sæbe i maskinerne. Poletter kan købes på kontoret, til 12 kr. pr stk.
 • Eleverne afholder selv udgifter til medicin m.v. Skolen har en førstehjælpskasse med begrænset sortiment, der i nødstilfælde kan benyttes. Henvendelse på lærerværelset eller til forstander.

Nyttige telefonnumre

Læger

Lægevagten: 7011 3131

Læge Carl-Heine Vogt: 8637 1255
Solsortevej 10 8410 Rønde
Telefonkons. kl. 8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tids- bestilling kl. 9.00-12.00.

Læge Marianne Bjerager: 8636 7922
Hovedgaden 11, 1. 8410 Rønde
Telefonkons. kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Tidsbestilling kl. 09.00-12.00

Lægerne Birger Kilde & Tor Skottun: 8637 2888
Telefonkons. kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Læge Claus Tideman-Dal: 8637 2866
Telefonkons. kl. 8.00-9.00.
Medicin- og tids- bestilling kl. 9.00-13.30.

Tandlæger

Linda & Ole Torkov: 8637 1101
Gartnervangen 1, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.15 – 17.00.

Tandlægehuset  Rønde: 7011 0110
Birkevej 9, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.00 – 17.00

Bibliotek

Rønde Bibliotek: 8753 5160
Skolevej 12-14, 8410 Rønde

Mand. kl. 13-20
Tirs., ons. og fred. kl. 11-16.
Tors. kl. 13-19
Lørdag lukket