Vi er rigtig glade for at være i gang igen her på Kalø Økologisk Landbrugsskole, hvor alle vores elever nu er tilbage på skolebænken og i den praktiske undervisning. Næsten alt er normaliseret, og vi ser nu frem mod et travlt forår, hvor alting myldrer op af jorden.

Nogle af jer har spurgt om, hvorvidt vi er klar til opstart af nye hold i august – til det kan vi kun sige, at vi er MEGA klar! Skolen er genåbnet på alle parametre, og undervisningen foregår nu ved fysisk fremmøde på skolen, og er ikke længere begrænset til online undervisning.

Den næste måneds tid har vi fuld fokus på at klargøre vores elever, så de er klar til eksamen inden Skt. Hans, hvorefter praktikperioderne starter over hele verden. Vores 2. hovedforløbselever dimitterer, og de er klar på at prøve kræfter med den virkelige verden uden for bøgeskoven ved Kalø.

Vi glæder os til at byde alle nye elever velkommen den 10. august 2020.

Hav et dejligt forår og en god sommer, og tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål!

The Kalø locomotive rides again!

We are really happy to be back here at Kalø Organic Agricultural School again, where all our students are now back on the school bench as well as following the practical teaching. Almost everything is back to normal and we are now looking forward to a busy spring, where everything is gushing from the earth.

Some of you have asked if we are ready to start new classes in August – and to that, we can only say that we are MEGA ready! The school has been reopened on all parameters and teaching is now taking place physically at the school, and is no longer confined to online teaching.

During the next month we will have full focus on preparing our students so that they are ready for the exams before Midsummer Day, after which the internships begin all over the world. Our second main course students will be graduating and they are ready to get out into the “real world” outside of the beech forests of Kalø.

We look forward to welcoming all new students on August 10, 2020.

Have a nice spring and a great summer – and don’t hesitate to contact us if you have any questions!