Bliv Økologisk Landmand

Tilmeld dig uddannelse lige her
Tilmelding

Økologisk Landmand

Landbrugsuddannelsen har som erhvervsuddannelse det overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for bla. Planteavl, Husdyrsproduktion, Maskinføreropgaver, Økologi og bæredyghed.

Praktikplads
Under uddannelsen til Økologisk Landmand skal du i praktik hos en landmand. Vi anbefaler at du allerede begynder at lede efter praktikplads når du starter på grundforløbet.

Når din praktikpladsaftale er på plads vil du modtage løn under hele uddannelsen. Du kan læse mere om SU og praktikløn lige her

Fremtidsmuligheder
Når du er faglært Landmand,  kan du videreuddanne dig i Landbrugets lederuddannelse – først som Produktionsleder og efterfølgende som Agrarøkonom.

Uddannelsesopbygning

Grundforløb 1 (20 uger) - til dig der kommer direkte fra 9. - 10. klasse

Kommer du direkte fra 9. – 10. klasse eller er det mindre end et år siden du afsluttede folkeskolen skal du starte på Grundforløb 1.

Læs mere om Grundforløb 1 her

Grundforløb 2 (20 uger)

Adgangskravene til GF2 er:  Du har gennemført GF1, gennemført en gymnasial uddannelse, har gennemført et produktionsskoleforløb, har en uddannelsesaftale, det er over et år siden du afsluttede folkeskolen eller er over 25 år gammel.

Læs mere om Grundforløb 2 her

Grundfag:
Biologi, Naturfag

Uddannelsesspecifikkefag:
Arbejdsmiljø ved svejsninng (§17), Elementær brandbekæmpelse, Førstehjælp, Kørekort, minimum traktor, Håndtering af medicin mv. Hygiejnekursus – håndtering af svin. 

Valgfag: 
Innovation, Støttefag, Værksted/svejsning

1. praktikforløb (13 mdr)

Praktikforløb

1. Hovedforløb (16 uger)

Grundfag
Biologi og Matematik.

Obligatoriske uddannelsesspecifikkefag:
Landbrugsproduktion(planter og husdyr), Grundlæggende økonomi, Økologiske grundprincipper, Bæredygtighed, Plantebeskyttelse.

Valgfrit uddannelsesspecifikkefag
Specialproduktion(planteavl og husdyr), Nicheproduktion.

Opbygning 2. Hovedforløb

2. Praktikforløb (15 mdr)

Praktik forløb

2. Hovedforløb (20 uger)

Grundfag:
Samfundsfag, Erhvervsøkonomi og Fremmedsprog.

Obligatoriske uddannelsesspecifikkefag:
Iværksætteri og innovation, Bæredygtighed.

Specialfag:
Husdyr eller planter.

Valgfri uddannelsesspecifikkefag: 
Husdyr eller Teknik, Økologi, økonomi og afsætning, Økologisk produktion, Naturpleje og naturforvaltning.

Undervisning

Undervisning 1. hovedforløb

Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

Undervisning 2. hovedforløb

Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som faglært økologisk landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Efter gennemførsel af grundforløb, praktik og 1. hovedforløb er man godt rustet til for alvor at lave koblinger imellem det man har lært på skolen samt på sit praktiksted.

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget. Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget.

Studieture

Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier hvor der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej man selv vil gå efter endt uddannelse.

Eksamen

Eksamen 1. hovedforløb

Kurset afsluttes med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård, samt en mundtlig eksamen.

Efter bestået eksamen er man nu faglært landbrugsassistent og man har nu mulighed for at fortsætte på 2. hovedforløb.

Eksamen 2. hovedforløb

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i det specialefag man har valgt. Det kan enten være husdyr eller planter/grøntsager.

Efter bestået eksamen kan man nu kalde sig Faglært Økologisk Landmand. På Kalø Økologisk Landbrugsskole vil specialefaget naturligt omfatte de udfordringer, der ligger i den økologiske produktionsform. Specialet vil således komme til at hedde Økologisk husdyrhold, Økologisk planteavl eller Økologiske grøntsager.

Vi starter nye forløb

Der er åben for tilmelding
Tilmeld dig