Bliv Faglært Landmand

Tilmeld dig uddannelse lige her
Tilmelding

Faglært Landmand

Landbrugsuddannelsen har, som erhvervsuddannelse, det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for bl.a. Planteavl, Husdyrsproduktion, Maskinføreropgaver, Økologi og Bæredygtighed.

Praktikplads
Under uddannelsen til Faglært Landmand skal du i praktik hos en landmand. Vi anbefaler at du allerede begynder at lede efter praktikplads når du starter på grundforløbet.

Når din praktikpladsaftale er på plads vil du modtage løn under hele uddannelsen. Du kan læse mere om SU og praktikløn lige her

Fremtidsmuligheder
Når du er Faglært Landmand,  kan du videreuddanne dig i Landbrugets lederuddannelse – først som Produktionsleder og efterfølgende som Agrarøkonom.

Uddannelsesopbygning

Grundforløb 1 (op til 20 uger) - til dig der kommer direkte fra 9. - 10. klasse

GF1 er første skridt på vejen til at blive Faglært Landmand, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse eller hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen. GF1 er adgangsgivende for både GF2 Faglært Landmand og GF2 EUX Faglært Landmand.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole hedder GF1-fagretningerne: “Landbrug, Maskiner og Økologi” og “EUX Økologisk Landmand”.

Du vil opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både ”hoved og hænder” bliver bragt i spil.

Formålet med GF1 er ligeledes at udvide dine personlige og pædagogiske kompetencer således at du bliver mere afklaret om, hvad det er for en uddannelsesretning, du vil vælge, ligesom du bliver bedre i stand til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

På grundforløb 1, som varer 20 uger, kommer du igennem praktiske projekter og som en del af erhvervsfagene til at udforske landbrug, fødevarer og teknolog. I projekterne kommer du blandt andet til:

 • At passe dyr i tilknytning til skolen
 • At tilse skolens mark og dyrke grøntsager
 • At arbejde med håndværk i skolens værksted
 • At opfinde produkter til landbruget
 • At søge, besøge og arbejde på en mulig praktikplads i landbruget
 • At kende økologiske landbrugs rolle i det danske samfund

 

 

Grundforløb 2 (op til 20 uger)

Vi optager elever med meget forskellige baggrunde, du skal dog som minimum have afsluttet folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik og have været uden for folkeskolen i mindst 1 år. Har du ikke 02 i dansk og matematik, kan du optages efter en optagelsesprøve og samtale. Nogle har mange relevante fag med sig, mens andre kun har få relevante fag. Der er plads til begge dele, men det betyder at jeres uddannelsesforløb ikke nødvendigvis bliver nødvendigvis helt ens. Kontakt skolen hvis du har spørgsmål til dit konkrete forløb.

Undervisningsformen
er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. I de praktiske fag som vi kalder praktisk undervisning kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget. Herunder at være en del af pasningen af skolens dyr, samt være med til at dyrke de fødevarer som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr
Fodring af grise, køer og får er blot én af de mange spænende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Mark og Maskiner
Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og kunsten at vedligeholde en traktor.

Grøntsager, Frugt og Fjerkræ
Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens øko- køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

Grundfag:
Biologi, Naturfag

De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Derudover er der en række certifikat fag som Arbejdsmiljø ved svejsning (§17), Elementær brandbekæmpelse, Førstehjælp, Kørekort, minimum traktor, Håndtering af medicin mv. Hygiejnekursus – håndtering af svin. 

Valgfag: 
Innovation og Støttefag.

1. praktikforløb

1. praktikperiode strækker sig over 13. mdr. I praktikken afprøver du de ting, du har lært på skolen, bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet som landmand samtidig med at du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til uddannelsen.

Du er selv ansvarlig for at finde praktikplads og der findes forskellige måde at afvikle praktikken på. Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere forskellige.

 

 

1. Hovedforløb (op til 16 uger)

Grundfag
Biologi og Matematik.

Obligatoriske uddannelsesspecifikkefag:
Landbrugsproduktion(planter og husdyr), Grundlæggende økonomi, Økologiske grundprincipper, Bæredygtighed, Plantebeskyttelse.

Valgfrit uddannelsesspecifikkefag
Specialproduktion(planteavl og husdyr), Nicheproduktion.

Opbygning 2. Hovedforløb

2. Praktikforløb

2. praktikperiode strækker sig over 15 måneder og her er du, lige som til 1. praktikperiode, selv ansvarlig for at finde praktikplads.

2. Hovedforløb (op til 20 uger)

Grundfag:
Samfundsfag, Erhvervsøkonomi og Fremmedsprog.

Obligatoriske uddannelsesspecifikkefag:
Iværksætteri og innovation, Bæredygtighed, Naturpleje og naturforvaltning.

Specialfag:
Husdyr eller planter.

Valgfri uddannelsesspecifikkefag: 
Husdyr eller Teknik, Økologi, økonomi og afsætning, Økologisk produktion.

Undervisning

Undervisning 1. hovedforløb

Selve undervisningen er tilrettelagt som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover er der praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er at den er tværfaglig og alsidig.

Undervisning 2. hovedforløb

Dette hovedforløb er sidste skridt for at opnå eksamen som faglært landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Efter gennemførsel af grundforløb, praktik og 1. hovedforløb er man godt rustet til for alvor at lave koblinger imellem det man har lært på skolen samt på sit praktiksted.

På 2. hovedforløb fordyber man sig mere i fagområderne. Der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejdes der videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget. Det handler om at trække synergier fra fagene og koble dem sammen med ”det virkelige liv” i landbruget.

Studieture

Der arrangeres løbende besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier hvor der er mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer og samtidig blive inspireret til hvilken vej man selv vil gå efter endt uddannelse.

Eksamen

Eksamen 1. hovedforløb

Elever, der afslutter som landbrugsassistent (trin 1) skal til en afsluttende eksamen i slutningen af 1. hovedforløb.

Eksamen 2. hovedforløb

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i det specialefag man har valgt. Det kan enten være husdyr eller planter.

Efter bestået eksamen er du afhængig af speciale

 • Faglært Landmand, husdyr
 • Faglært Landmand, planter

På Kalø Økologisk Landbrugsskole vil specialefaget naturligt omfatte de udfordringer, der ligger i den økologiske produktionsform.

Vi starter nye forløb

Der er åben for tilmelding
Tilmeld dig