Det lokale uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker og skal fremme samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og skolen. Derudover rådgiver det lokale uddannelsesudvalg skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.

De overordnede rammer for indholdet af undervisningen og gennemførelse af grundforløbsprøven godkendes af det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole er:

 

Det Lokale Uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole
Malene Aaris, formand, malene.aaris@icloud.comUdpeget af Viden Djurs
Thomas Helle, allerup22@gmail.comUdpeget af Landbrug & Fødevarer
Heidi Karnøe, heidi.karnoe@3F.dkUdpeget af 3F
Nikolaj Houkjær, niho@kalo.dkTilforordnet medarbejder
Elias Jensen Hall, elia0925@videndjurs.dkTilforordnet elev
Ole Svit, oles@videndjurs.dkTilforordnet leder

 

Referat:

LUU møde 13.3.19